Park Elektrik'in finansal yatırım faaliyetleri

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin finansal yatırım faaliyetleriyle ilgili bildirim yapıldı.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin finansal yatırım faaliyetleriyle ilgili bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin yüzde 10 oranında pay sahibi olduğu finansal yatırımı Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Ankara Çayırhan'da faaliyet gösteren toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan Termik Santralini işletme imtiyaz süresi 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olup, santral tesisi ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahaları ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette 30 Haziran saat 24.00 itibariyle Elektrik Üretim A.Ş'ye devredilmiştir. Şirketimiz 2009 yılında Park Termik'in yüzde 10 hissesini devralması akabinde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere Park Termik'ten toplam 27.535.127 TL tutarında temettü geliri elde etmiştir. Park Termik hisselerinin değeri şirketimiz finansal tablolarında 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıtlı değeri olan 9.990.294 TL bedel ile raporlanmış ve 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan hesap döneminden itibaren muhasebe standardı değişikliği nedeniyle gerçeğe uygun değeriyle raporlanmaya başlanmıştır. Şirketimizin 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kamuya açıklanan finansal tablolarında kullanılan gerçeğe uygun değer tespit çalışmalarında imtiyaz süresinin sonunda (30 Haziran 2020) termik santralin devredileceği varsayımı altında değer tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. En son 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kalan 6 aylık işletme hakkı sürecinde yaratılması tahmin edilen nakit akımlarına dayalı olarak gerçekleştirilen değerleme çalışması neticesinde Park Termik'in şirketimize ait olan hisselerinin değeri 13.842.856 TL olarak tespit edilmiş olup, devir sonrasındaki gerçekleşmeler doğrultusunda söz konusu gerçeğe uygun değer tespiti Şirketimizce gözden geçirilecek ve kamuya açıklanacak 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarımızda devir sonrası durumu yansıtacak gerçeğe uygun değer raporlanacaktır.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma